Visa till Lorca

Långt därute på sjön
Badar den runda månen
Väcker den andres avund
Högt därovanför

Snön är rimfrostvit nu
Snart fryser sjön till is
Snart fryser sjön till is
Vad blir det av månen då?

Hoppas du lyssnar nu, natten
För när det blir frost av ditt land
Då fastnar månen i ditt vatten
Och blir cymbaler i din hand

Och blir cymbaler i din hand
Slå dom för mig då
Slå dom hårt för att jag finns här
För att jag finns här och ser på

Det är bara vi nu
Kvar finns bara vi
Det är bara vi nu
Kvar finns bara vi